ป้ายกำกับ: LX-72

เครื่องวัดแสง LIGHT/LUX METERS

LX-72 DIGICON LIGHT/LUX METERS เครื่องวัดแสงLX-72 DIGICON LIGHT/LUX METERS เครื่องวัดแสง

เครื่องวัดแสง Light/Lux Meter แบบดิจิตอล ย่านการวัด : 5 ย่าน : 40.00 Lux, 400.0 Lux, 4,000 Lux, 40,000 Lux, 400,000 Lux [...]