หมวดหมู่: PONPE

LX1010B Light Level Measure เครื่องวัดแสง

LX-1010B PONPE Digital Lux Meter เครื่องวัดแสงLX-1010B PONPE Digital Lux Meter เครื่องวัดแสง

จอแสดงผล LCD ช่วงการวัดแสง: 0-50,000 Lux ใน 3 ช่วง อินพุตเกิน: การบ่งชี้ของ“ l” สุ่มตัวอย่าง: 0.4 วินาที อุณหภูมิในการทำงาน: 0ºถึง50ºC (32ºถึง122ºF) [...]
TM-201 TENMARS เครื่องวัดแสง LUX/LIGTH METER

TM-201 TENMARS LUX/LIGTH METER เครื่องวัดแสงTM-201 TENMARS LUX/LIGTH METER เครื่องวัดแสง

TM-201 TENMARS LUX/LIGTH METER เครื่องวัดแสง เหมาะสำหรับการวัดความเข้มของแสง ในงานทั่วไปเช่น โกดัง, โรงงาน, อาคารสำนักงาน, ร้านอาหาร [...]