หมวดหมู่: HIOKI

FT3425 HIOKI เครื่องวัดแสง

FT3425 HIOKI LUX METER เครื่องวัดแสงFT3425 HIOKI LUX METER เครื่องวัดแสง

FT3425 ยังมีช่วงการวัด 5 ช่วงตั้งแต่ 20 lx ถึง 200,000 lx สำหรับรองรับการวัดแสงในทุกระดับและมาพร้อมกับเทคโนโลยีการเชื่อมต่อไร้สายด้วย Bluetooth® [...]
FT3424 HIOKI เครื่องวัดแสง LUX METER

FT3424 HIOKI LUX METER เครื่องวัดแสงFT3424 HIOKI LUX METER เครื่องวัดแสง

FT3424 Hioki เครื่องวัดแสง Lux Meter เครื่องวัดแสง ที่ครอบคลุมทุกช่วงการวัด ช่วงการวัด 0 to 200,000 Lux (5 ช่วง) ฟังก์ชั่นการวัด Auto/Manual, Data memory 99 ค่า สามารถใช้วัดแสงจากหลอด LED ได้ [...]