หมวดหมู่: DISCONTINUED

เครื่องวัดแสง DIGITAL LUX METER MLM-1010

MLM-1010 DISCONTINUED DIGITAL LUX METER เครื่องวัดแสงMLM-1010 DISCONTINUED DIGITAL LUX METER เครื่องวัดแสง

MLM-1010 DISCONTINUED เครื่องวัดแสง จอแสดงผล LCD ช่วงการวัดแสง: 2000Lux, 20000Lux (อ่าน x10), 50000Lux (อ่าน x100) ความแม่นยำ: ± (4% + 0.5% fs), ± (5% + 10D) สูงกว่า 10,000Lux ความละเอียด: 1Lux, 10Lux, 100Lux ความสามารถในการทำซ้ำ: ± 2% [...]
DT-1300 LUX METER LIGHT METER เครื่องวัดแสง

DT-1300 DISCONTINUED LUX METER LIGHT METER เครื่องวัดแสงDT-1300 DISCONTINUED LUX METER LIGHT METER เครื่องวัดแสง

เครื่องวัดแสงรุ่น DT-1300 ช่วงการวัดแสง: 200, 2000, 20000lux (การอ่านช่วง 20000lux x10) และ 50000lux (การอ่านช่วง 50000lux x100) ความแม่นยำ: <10000lux: ± 5% ของ rdg + 10 หลัก 10000lux: ± 10% ของ rdg + 10 [...]
403125 LIGHT PROBE METER เครื่องวัดแสง

403125 DISCONTINUED LIGHT PROBE METER เครื่องวัดแสง403125 DISCONTINUED LIGHT PROBE METER เครื่องวัดแสง

เอาท์พุทอนาล็อกมิลลิโวลต์สำหรับการบันทึกการวัด เซ็นเซอร์ตรวจจับแสงระยะไกล ฝาปิดเซ็นเซอร์แสงช่วยรักษาอายุการใช้งาน ช่วงการวัดกว้างถึง 20,000 ฟุตเทียนหรือ Lux ความแม่นยำพื้นฐาน 3% [...]