เกี่ยวกับเรา

บริษัท โปรโทรนิกส์ จำกัด

เลขที่ 38/40-41 หมู่ที่ 3 ถนนลำลูกกา ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130

ติดต่อเราได้ที่

https://www.ponpe.com

หรือโทร 02-5316293, 02-5316295-6, 02-9910440

ประวัติ บริษัทฯ

ปีก่อตั้ง : 2549

จุดมุ่งหมาย : เป็นบริษัทฯ ชั้นนำ สำหรับจัดจำหน่าย นำเข้า ตัวแทนจำหน่าย สินค้า ประเภทเครื่องมือวัดด้านอุตสาหกรรม สิ่งแวดล้อม ห้องทดลอง ในมาตรฐานราคาประหยัด และ บริการ บนความสมเหตุสมผล

นโยบายด้านสังคม

บริษัทฯ สนับสนุนกิจกรรมช่วยเหลือสังคม เพื่อนสัตว์ และ องค์กรทางสังคม ดังตัวอย่าง

unicef Thailand : องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูนิเซฟ

WSPA : องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก