หมวดหมู่: Nicety

เครื่องวัดแสง LX801 NICETY

LX801 NICETY LIGHT METER เครื่องวัดแสง DIGITALLX801 NICETY LIGHT METER เครื่องวัดแสง DIGITAL

LX801 NICETY เครื่องวัดแสง Digital Light Meter หน้าจอ LCD ขนาดใหญ่ สะดวกในการอ่าน สามารถปรับเทียบค่า 0 ได้ [...]
LX-802 NICETY เครื่องวัดแสง

LX-802 NICETY Light/Lux Meter เครื่องวัดแสงLX-802 NICETY Light/Lux Meter เครื่องวัดแสง

LX-802 NICETY เครื่องวัดแสง Light/Lux Meter สามารถวัดแสงได้ในช่วงวัด 0 to 200 / 2,000 / 20,000 / 200,000 Lux or 0 to 20 / 200 / 2,000 / 20,000 Footcandle ( FC ) [...]