ป้ายกำกับ: 45170

45170 EXTECH เครื่องวัดความแสงและเร็วลม

45170 EXTECH LUX METER เครื่องวัดแสง45170 EXTECH LUX METER เครื่องวัดแสง

45170 EXTECH เครื่องวัดความเร็วลม, ความชื้นสัมพัทธ์, อุณหภูมิและความเข้มของแสงได้ในเครื่องเดียว [...]