ป้ายกำกับ: HEAVY DUTY LIGHT METER

HD400-NIST เครื่องวัดแสง

HD400 EXTECH HEAVY DUTY LIGHT METER เครื่องวัดแสงHD400 EXTECH HEAVY DUTY LIGHT METER เครื่องวัดแสง

HD400 Extech Heavy Duty Light Meter เครื่องวัดแสง Extech ช่วงวัดสูงสุด 40,000 lux บันทึกข้อมูลได้ 16000 ข้อมูล เชื่อมต่อ computer ดึงข้อมูลได้ [...]
407026 เครื่องวัดแสง

407026 EXTECH HEAVY DUTY LIGHT METER เครื่องวัดแสง407026 EXTECH HEAVY DUTY LIGHT METER เครื่องวัดแสง

407026 EXTECH เครื่องวัดแสง Heavy Duty Light Meter จอแสดงผล LCD ขนาดใหญ่ 1.4 นิ้ว ฟังก์ชั่นปรับเทียบค่า 0 [...]