ป้ายกำกับ: Lux / Light Meter

TES-1335 Digital Light Meter เครื่องวัดแสง

TES-1335 TES Lux / Light Meter เครื่องวัดแสงTES-1335 TES Lux / Light Meter เครื่องวัดแสง

ระดับการวัดแสงตั้งแต่ 0 ถึง 400,000 Lux, 0 ถึง 40,000 fc การตอบสนองที่แม่นยำและรวดเร็ว ฟังก์ชั่นเก็บข้อมูล ฟังก์ชัน MAX / MIN ฟังก์ชั่น Peak Hold ฟังก์ชันสัมพัทธ์ Photosensor ซิลิคอนโฟโตไดโอด [...]