ป้ายกำกับ: เครื่องวัดแสง แบบดิจิตอล

GM1020 BENETECH เครื่องวัดแสงแบบดิจิตอล

GM1020 BENETECH LUX METER เครื่องวัดแสง แบบดิจิตอลGM1020 BENETECH LUX METER เครื่องวัดแสง แบบดิจิตอล

GM1020 BENETECH เครื่องวัดแสง แบบดิจิตอล Lux Meter แสดงค่า LUX และอุณหภูมิได้พร้อมกัน ช่วงการวัดแสง 0 ถึง 200000 LUX [...]
GM1010 BENETECH เครื่องวัดแสง แบบดิจิตอล LUX METER

GM1010 BENETECH LUX METER เครื่องวัดแสงแบบดิจิตอลGM1010 BENETECH LUX METER เครื่องวัดแสงแบบดิจิตอล

GM1010 BENETECH เครื่องวัดแสง แบบดิจิตอล Lux Meter แสดงค่า LUX และอุณหภูมิได้พร้อมกัน ช่วงการวัดแสง 0 ถึง 200000 LUX [...]